e-Health maatwerk voor betere zorg en begeleiding

Met webapplicaties doelgericht de behandeltrajecten van patiënten ondersteunen, monitoren en verbeteren.
e-Health oplossingen

Met onze op maat ontworpen en ingerichte e-Health applicaties kunnen zorgvragers en zorgverleners op elk gewenst moment en op elke plek gezondheidsinformatie inzien, verzamelen en uitwisselen. Ze ondersteunen informatie- en communicatieprocessen tussen de betrokkenen, zorgen dat behandeltrajecten beter worden gevolgd en helpen om zorg, behandeling en begeleiding efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Digitale zorginnovatie

 • Verbeteren samenwerking

  Zorginstellingen staan voor de uitdaging om patiënten toegang en inzicht te geven in hun medische gegevens. Met e-Health applicaties kunnen betrokkenen gezondheidsinformatie snel en gebruikersvriendelijk, op elk gewenst moment en op elke plek, inzien, verzamelen en uitwisselen. Ze ondersteunen informatie- en communicatieprocessen tussen betrokkenen en vormen een uitgelezen mogelijkheid om beter samen te werken en resultaten te behalen.

 • e_Health solutions

  Noodzaak van e-Health

  Het multidisciplinair samenwerken tussen zorgverleners en de inzet van ondersteunende webapplicaties voor patiënten worden steeds noodzakelijker door stijgende zorgkosten en een groeiend tekort aan personeel. Zorg en begeleiding gaan zich steeds meer afspelen buiten de muren van instellingen en klinieken (thuis). e-Health oplossingen als patiëntportaal, app, webshop zullen steeds vaker tot ‘het hart’ van zorginstellingen gaan behoren.

 • Obesitas behandeltrajecten

  Jaarlijks worden circa 15.000 maagverkleiningsoperaties verricht en dit aantal zal naar verwachting van de overheid en zorgverzekeraars de komende jaren sterk stijgen. Met name bij langjarige voor- en nazorgtrajecten, waarbij patiënten worden gestimuleerd hun leefstijl aan te passen, is er behoefte aan e-Health applicaties die de gewenste efficiëntie en effectiviteit van de behandeltrajecten monitoren en verbeteren.

De kracht van e-Health maatwerk

Onze oplossingen worden, op maat, ontworpen en ingericht om zorg, behandeling en begeleiding efficiënter en effectiever te laten verlopen. Het zijn ‘track and trace’ instrumenten die online gegevens aangaande diagnose, behandeling en begeleiding registreren, weergeven, verzamelen, verwerken en doorgeven. Hiermee kunnen behandeltrajecten beter worden gevolgd en patiënten zelf thuis online metingen uitvoeren en communiceren met zorgverleners. Patiënten krijgen meer regie en controle over hun eigen gezondheid, welzijn en levensstijl waardoor de betrokkenheid en motivatie wordt gestimuleerd.

 • Bevorderen en ondersteunen contact en communicatie tussen patiënten en zorgverleners (e-Consult, e-Mail).

 • (Para-) medische data altijd en overal direct beschikbaar voor gebruikersgroepen.

 • Verminderen van werkdruk door het vereenvoudigen van samenwerking tussen zorgverleners.

 • Verbeteren en ondersteunen van gerichte zorg en begeleiding aan patiënten.

 • Gebruikersregistratie, twee-factor- authenticatie en autorisatie op verschillende applicatieniveaus.

 • Gegevens verzamelen en inzicht in voortgang van patiënten door flexibele management rapportages.

Op maat ingerichte oplossingen

 • Oplossingen Webapplicaties

  Web applicaties

  Samen met onze klanten realiseren wij projecten in ‘value adding partnerships’, waarbij we kijken naar de specifieke kenmerken en eisen van de desbetreffende sector, branche of zorginstelling. We zijn technisch in staat om samen met klanten snel en gedegen webapplicaties in te richten waarbij een groot deel van de functionaliteit wordt ingericht zonder te programmeren. Koppelingen met andere systemen kunnen worden gerealiseerd.

  Lees meer
 • Oplossingen Patiëntportaal

  Patiëntportaal

  Ons webportaal ondersteunt patiënten en zorgverleners door actuele informatie te geven over de geregistreerde gezondheidssituatie. Patiënten en hun behandeltrajecten kunnen nauwgezet gevolgd worden waardoor er bijgestuurd kan worden als dat nodig is. Onze technische werkwijze en tools geven de mogelijkheid een patiëntportaal in te richten naar de wensen van de opdrachtgever.

  Lees meer
 • Oplossingen Apps

  Apps

  Onze apps geven de gebruikers (patiënten en zorgverleners), op de smartphone of tablet, directe toegang tot gezondheidsgegevens. Ze geven bovendien de mogelijkheid om online verbinding te maken met medische hulpmiddelen (weegschaal, bloeddrukmeter, hartslagmeter, activity trackers etc.) en wearables. Ze zorgen daarmee voor een actueel en beter inzicht in behandeltrajecten.

  Lees meer

Meerwaarde voor zorgvrager en zorgverlener

Zorgvrager

 • Meer regie over eigen gezondheid, zorg en inzicht in (para-)medische gegevens.
 • Niet bij elke zorgverlener de situatie opnieuw hoeven uit te leggen.
 • Feedback geven, aanvullen en attenderen op verkeerde aannames van zorgverleners.
 • Meer zelfstandigheid door zelfmanagement, zelftesten, thuismetingen.
 • Toegang tot eigen (para-)medische gegevens op devices (Apple, Android, Windows).
 • Minder kans op een verkeerde behandeling, omdat gegevens niet of (slechts) gedeeltelijk bekend zijn.
 • Online ondersteuning (e-Consult en e-Coaching), waardoor mobiliteit geen beperking meer is.
 • Mogelijkheid tot koppelen van smartwatches, weegschalen, activity trackers, wearables.

Zorgverlener

 • Inzicht in trajectdossiers van patiënten.
 • Mogelijkheid tot ‘lean monitoring’ en snelle response tijden.
 • Meer beschikbare contacttijd per afspraak met patiënten.
 • Dossier is uitwisselbaar (relevante informatie in de zorgketen beschikbaar).
 • Applicaties geven content op maat, zorgverlener(s) wordt optimaal geïnformeerd.
 • Welke gegevens geregistreerd worden, is aan te passen en uit te breiden.
 • Eenvoudig medische gegevens beschikbaar stellen en overdragen naar (andere) zorgverleners.
 • Zelf online inkomsten genereren met een webshop.
 • Voldoen aan transparantie-eisen van zorgverzekeraars.

Geïnteresseerd in e-Health oplossingen?

Heeft u interesse in onze maatwerk e-Health oplossingen? Wilt u een vrijblijvende kennismaking? Neem contact met ons op!

Ik wil kennismaken