Werkwijze

E-Health projecten worden door PROBOL begeleidt. Wij hanteren een projectmatige werkwijze met de focus op het gewenste eindresultaat. Al onze werkzaamheden zijn erop gericht om klanten deskundig en tijdelijk te ondersteunen. Directe overdracht van applicaties, kennis en ‘knowhow’ staat daarbij centraal. Er is ruimte voor voortschrijdend inzicht en de opdrachtgever blijft altijd ‘ín control’. In e-Health projecten worden, in nauwe samenwerking, een viertal fases doorlopen.

 • Projectstart

  De projectstart is erop gericht om elkaar inhoudelijk en softwaretechnisch te bevragen en te begrijpen. Na afloop stellen we een beknopt document op dat als basis dient voor het vervolg: de (bedrijfskundige) analyse.

  Tijdens de projectstart stellen we vragen als:

  • Hoe werkt de organisatie, bedrijfsmodel? (case beschrijving)
  • Welke inhoudelijke problemen moeten worden opgelost? (probleem beschrijving)
  • Hoe kan de webapplicatie ondersteunen en in fases worden ingericht? (projectschets)
  • Wanneer is het e-Health project succesvol? (projectplan, hoofddoel)
 • Verkennende analyse

  De klantbehoefte(n) in de specifieke context en zorgsector wordt goed in kaart gebracht. We ontwikkelen alleen wat echt nodig is en schrappen wat minder belangrijk is. De resultaten worden samengevat in een beknopt projectplan met roadmap en begroting.

  Wij ondernemen in deze fase de navolgende activiteiten:

  • Inventarisatie van werkprocessen. Voor welke (deel)-processen is webapplicatie bedoeld?
  • Een workshop (‘requirementslist’). Invullen webapplicatie, welke kernfunctionaliteiten hebben prioriteit (‘must haves’)?
 • (Technische) projectrealisatie

  We verzamelen relevante feedback van de beoogde verschillende gebruikersgroepen waardoor een eerste testoplevering  (Proof Of Concept, POC) ontstaat. Vervolgens gaan we met gebruikersgroep(en) aan de slag om deze POC intensief te testen, aan te passen, te verbeteren en eventueel uit te breiden. Er wordt stap voor stap doorontwikkeld om te voorkomen dat opgeleverde functionaliteiten niet (meer) nodig blijken te zijn. Zo werken we gericht aan ‘slimme en slanke’ webapplicaties waarbij we klein beginnen, minder risico lopen, besparen op kosten en zodoende de kans op een geslaagd eindresultaat vergroten.

 • Evalueren en verbeteren

  Na de eerste testoplevering (van POC) van een webapplicatie, portaal of app begint eigenlijk het echte werk pas. Dan is het namelijk van belang dat de webapplicatie (in een pilotfase) in de alledaagse zorgpraktijk ook de afgesproken doelstellingen gaat behalen. Er is regelmatig contact om zaken bij te sturen en het project(team) verder te helpen. Daarbij is het noodzaak dat we samen voortdurend blijven evalueren, aanpassen, doorontwikkelen en verbeteren. Als dit alles conform verwachting wordt gerealiseerd dan komt, normaliter na circa een halfjaar tot een jaar, het in produktie nemen in zicht.

 • Triple aim principe

  Wij onderschrijven in e-Health ontwikkelprojecten het Triple Aim principe: bij de ontwikkeling en inrichting van webapplicaties gaat het om realisatie van verbeterde gezondheid van de patiënt, betere kwaliteit van zorg en vermindering van zorgkosten.

Geïnteresseerd in e-Health oplossingen?

Heeft u interesse in onze maatwerk e-Health oplossingen? Wilt u een vrijblijvende kennismaking? Neem contact met ons op!

Ik wil kennismaken